DE WESTEREEN – De Kast heeft dit jaar een opmerkelijke prestatie geleverd in de Fryske Top 100 door voor het eerst in tientallen jaren de eerste plaats te bereiken. Met hun nummer “In Nije Dei” wisten ze de luisteraars van Omrop Fryslân te overtuigen. Peter van der Ploeg uit De Westereen, de gitarist van De Kast, is dankbaar voor alle stemmen en beschrijft het als een fantastisch moment.

NUMMER ÉÉN

Voor De Kast is het de allereerste keer dat ze op nummer één staan in de Fryske Top 100. Het nummer kwam destijds in de Nederlandse Top 40 op twee, omdat Elton John met Candle in the Wind op één stond. In de voorloper van de Fryske Top 100, de Friese Top 40 kwam De Nije Dei wel eens op één. “We binne in Fryske band, dat jout sa ’n goed gefoel. Dit is gewoan ús basis,” vertelt Peter, de gitarist van De Kast. Peter had niet verwacht dat ze op nummer één zouden eindigen. Volgens hem waren er zoveel andere mooie liedjes, “ik hie it harren ek wier gund, mar dit is ek wol fantastysk.”

De Kast is voor gitarist Peter van groot belang geweest. “It hat in hiel grut part fan myn libben west, en mei dy jonges op it poadium stean is gewoan fantastysk,” vertelt hij.

“IN NIJE DEI”

Toen De Kast het nummer “In Nije Dei” uitbracht, was dat een hectische periode. “Op dat stuit waarden der in hiel soad platen fan ús ferkocht, wy krigen op dat stuit safolle optredens. Fan Limboarch oant Fryslân.” De Kast reisde in die tijd dagelijks door heel Nederland, voor hen was het een “prachtige dag.” “It wie in hiele leuke tiid, mar wat we no dogge is ek moai.” 2023 was het einde van de tour van De Kast, ook het jubileumjaar van 30 jaar. “En no steane we ek noch op nûmer 1 yn de Fryske Top 100, dat is dan wol in hiel moaie ôfsluting.”