Bassist Sytse Broersma (62) van De Kast is uit zijn comfortzone gestapt en schreef zes nummers voor musical De Tocht. “Spannend wat minsken der fan fine sille.”

Het is nog vroeg in de ochtend, maar Sytse Broersma is al een blok om geweest met stabij Beltske. “Ik stean altyd om sân oere op”, zegt hij. En tijdens de wandelingen met de hond langs De Swette vlak bij zijn woonplaats Reduzum komen vaak de beste ideeën voor een liedje oppoppen. “Rin mar by de trep op”, en hij opent de deur naar de eerste verdieping van het kerkgebouw aan de Ayttawei waar sinds 2011 zijn Noorderzon producties is gevestigd. De studio bouwde hij boven dit kerkgebouw van de Vincentiuskerk. Samen met Klazina en inmiddels uitgevlogen dochters Lotte en Mirte betrok hij indertijd de achtergelegen domineeswoning. In de studio vallen gelijk de vele gitaren op en de drie gouden platen boven de oude bruin gekleurde lederen bank. In Nije Dei, Simmertime en Noorderzon. Broersma kijkt er naar. “Ik ha der wol mear, dy stean efter de bank. Mar dizze binne my it meast dierber.” De cd Noorderzon die De Kast in 1998 uitbracht is ook de titel van een liedje dat hij schreef en de naam van zijn studio.

Noorderzon

Na een optreden met De Kast kan hij meestal niet gelijk slapen. De muzikant gaat na thuiskomst dan ‘s nachts nog even op de bank hangen. “En dan tink ik oan hoe moai at it wie en wat der barde op it poadium, mei ús en mei de minsken yn de seal. Ik bin dan gewoan eefkes mei de ‘noorderzon vertrokken’. Foar my hat dy útdrukking in positive betsjutting.” In het liedje Noorderzon verwoordt hij het gevoel even in gedachten vertrokken te zijn in het refrein: Waar is de noorderzon voor mij | Is ze ver bij mij vandaan | Ik zoek de noorderzon in mij | ‘k wil de tijd om stil te staan. “Ik betocht it doe’t ik oan it kuierjen wie. Sa mar ynienen wie it dêr.” Broersma is bekend van De Kast, maar van de optredens kunnen de muzikanten al lang niet meer rondkomen. Nadat de band in 2001 stopte, is de bassist zich gaan toeleggen op het geven van basgitaar- en gitaarlessen. Ook gaf hij muziekles op scholen en schrijft en componeert hij muziek voor anderen. Het Berneiepenloftspul in Easterwierrum zong dit voorjaar in de knusse studio nummers voor Pippi in en muzikant Adri de Boer nam er recent zijn cd op waarop ook Stef Bos in het Fries te horen is. Broersma is dus meer dan alleen bassist van De Kast. “Soks fyn ik ek allegear machtich om te dwaan.” In 2006 kwam de band na de lange pauze bijeen en treedt ook weer geregeld op. “Op projektmatige basis. En soks befalt goed.” In 2020 werd hij benaderd om naast Ad van Dijk ook muziek te schrijven voor musical De Tocht. In eerste instantie verbaase hem dat wel een beetje. “Ik bin in man fan pop en rock.” Met musicalmuziek, dat melodieuzer en verhalender is, had hij niet veel.

Hij wist dan ook niet of hij dergelijke muziek wel zou kunnen schrijven. “Mar ik hâld ek wol fan in útdaging.” Hij las het script en de liedteksten en werd zo het avontuur ingezongen. De Tocht heeft dat effect op veel mensen die eraan mee zijn gaan werken. “Ik wie it al op myn eigen wize dwaan en bin sa ticht by mysels bleaun. Soks wurket foar my it bêste.”

Bytsje sjonge

In de studio speelde hij zelf alle nummers in en samen met dochter Lotte zong hij alle mannen- en vrouwenpartijen. Hij klinkt overgiens niet onaardig. Bescheiden: “Ach, ik kin mar in bytsje sjonge hear.” De bassist laat dan horen wat hij bedoelt met zijn rauwe en pure inbreng. De muziek heeft een stevig randje en hij gebruikt een instrument dat atypisch is voor musicalmuziek. “Hearst it wol, it Hammondoargel? Dat fyn ik in geweldich moai ynstrumint.” Ad van Dijk is een musicalman, zegt Broersma…Ik ha yn de muzyk dy’t ik foar De Tocht skreaun ha wat mear pop-rockynfloeden brocht. Ik woe de eleminten dyst tjinkomst yn de Alvestêdetocht perfoarst werom klinke litte yn de muzyk. Kinst it ferskil straks tusken de lieten van Ad en my ek wol hearre. En dochs is dat net steurend en floeit de muzyk hiel moai yn elkoar oer. Dêr is ek muzikaal lieder Jeroen Sleyfer mei syn arranzjeminten ferantwurdlik foar.” De laatste weken reist Broersma bijna dagelijks op en neer naar de Vechtsebanen in Utrecht waar op zomerijs de repetities plaatsvinden. Sinds kort wordt er gereperteerd met livemuziek. De muzikanten zijn voor een groot deel Friezen met wie Broersma al eerder werkte. “Wy witte wat wy oan mekoar ha, wol sa noflik.”

Eltse kear spannend

Op 1 oktober is in het nieuwe Friso Theater in Leeuwarden de premiére van de musical. De voorstelling valt of staat niet alleen met decor en verhaal, maar zeker ook met de muziek. Die laatste moet in een musical staan als een huis. Bassist Broersma moet bekennen dat nu die datum dichterbij komt, de spanning stijgt. De bassist schreef onder meer de tekst van In Nije Dei (waarvoor De Kast-toetsenist Kees Bode de muziek componeerde). Eltse Grins Foarby (in het kader van Fryslân 500). Wa’t ik bin (titelsong van de film De Fûke) en De hel foarby (titelsong van de film De hel van 63). Hij kan dus wel wat. Bescheiden: “At jo wat makke ha, bliuwt it eltse kear wer spannend wat men der fan fynt. Soks went nea.”

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie