Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Copyright

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Privacy & Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Dat zijn kleine bestanden die door een internetpagina op uw computer of smartphone worden geplaatst. Dit gebeurt zodra u onze website bezoekt. Wij gebruiken deze cookies om onze website te verbeteren.

Wij gebruiken geen tracking cookies. Dat zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

U kunt de op uw computer of smartphone geplaatste cookies verwijderen door ze binnen uw browsergeschiedenis te wissen. Het gaat om de volgende gegevens: De browser die u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Chrome), het tijdstip en de duur van uw bezoek, welke pagina’s u bezoekt en foutmeldingen.

Op onze website kunnen wij u vragen gegevens in te vullen. Dit doen wij om een vraag te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een dienst of service. Wij delen deze gegevens niet met derden.

Werkwijze verwerking persoonsgegevens

Wij vragen u alleen om persoonsgegevens die nodig zijn om ons werk te kunnen doen. Wanneer we gegevens van u vragen, maken we duidelijk waarvoor we ze nodig hebben. De manier waarop wij met uw gegevens omgaan en deze veilig bewaren is volgens de Europese wet.

Ontvangen nieuwsbrief

Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen kunt u zich opgeven voor onze nieuwsbrief. We registreren daarvoor uw e-mailadres en optioneel ook uw voor- en achternaam. U kunt zich op onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief is eenvoudig. Dit doet u via een link onderaan de nieuwsbrief. Uw gegevens bewaren we totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.